Äitijumalattaret ja naiseus –

Taiteen ja taidehistorian yhtymäkohdassa. Seminaariluento 9.1.2020 Vapaassa taidekoulussa.

Olen 4. vsk opiskelija Vapaassa taidekoulussa. Luokkatoverieni tapaan maalaan parhaillaan teoksia huhti-toukokuussa Valssaamossa, Kaapelitehtaalla pidettävää lopputyönäyttelyä varten. Teokseni ”Babyblues” on maalattu tempera tekniikalla ja se on osa teoskokonaisuutta, joka käsittelee äitiyttä. Teos on vielä keskeneräinen. Maalaaminen on yksi hienoimpia juttuja, mitä ihmiskunta osaa tehdä. Toivon, että ihmiset alkavat herätä konsumerismin unesta ja näkevät meille keskeiset asiat kirkkaina. Tällä planeetalla ei ole ihmiselle tai sen lapsille tulevaisuutta, jos ympäristöstä ei pidetä huolta.

Mother Goddesses and womanhood – at the junction of art and art history.

01/09/2020 I had my seminar lecture at Free Art School. This is part of graduating from four year studies becoming a painter. Like my classmates, I am currently painting for a Diploma Exhibition at the Cable Factory in Valssaamo, in April-May. My painting below ”Babyblues” is painted with tempera and is part of a serie of works on motherhood. The work is still unfinished. Painting is one of the coolest things humanity can do. I hope that people will start to wake up from the dream of consumerism and see clearly the most important things for all of us. This planet has no future for humankind and it’s children unless environment is taken care the best.

Kuva: Taape Tikka